Afsluiting werkseizoen heemtuin/kruidentuin

Het werkseizoen van de heemtuin loopt globaal van begin maart tot begin november en begint en eindigt met een werkzondag, met alle vrijwilligers. Rond de tijd dat de zomertijd begint, wordt er elke woensdagavond (19.00-20.30uur) in de heemtuin gewerkt.

DSCF0411.JPG

Afgelopen seizoen hebben ook wij te maken gehad met extreem warm weer. We hebben ervoor gekozen om niet te sproeien in de kruidentuin, zodat wortels dieper wortelen en zo de vochthuishouding zoveel mogelijk zelf op peil houden. De meeste planten kunnen beter tegen droogte dan tegen te veel water, het laatste resulteert vaak in ontstaan van schimmels en zorgt voor wegrotten van de wortels. De droogte lijkt niet al te veel schade te hebben aangericht. De dijkhellingen maar in mindere mate ook de kruidentuin werden ook dit jaar weer bedreigd door de Japanse duizendknoop. Deze plant die oorspronkelijk uit Japan komt, wordt tot een van de meest invasieve exoten gerekend. Is de plant eenmaal gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten verdrongen.

Bij het Waterschap is over opkomen Japanse duizendknoop melding gedaan, zij zijn verantwoordelijk voor bestrijding (m.n. dijkhellingen). Het groot onderhoud in de heemtuin, dat in het najaar van 2017 heeft plaats gevonden, heeft voor meer licht gezorgd, waardoor de hoge beukenhaag en kleine haagjes rondom kruidentuin, beter zijn gaan groeien. Afgelopen maanden zijn er verschillende bezoekers in de heemtuin geweest, die de weg hebben gevonden naar de boomgaard en appels en noten hebben geraapt, wat ook zeker de bedoeling is. Ook dit jaar heeft de “Hoogstamsnoeibrigade “(Maas en Waal), op deskundige wijze de fruitbomen in de boomgaard gesnoeid. In deze boomgaard staan tal van oude en zeldzame fruitboomrassen.

Zondag 11 november was de afsluitende werkzondag, de kruidentuin werd winterklaar gemaakt en paden rondom de kruidentuin zijn weer onkruidvrij. In de rest van de heemtuin zijn allerlei klussen uitgevoerd zoals, zaag- en snoeiwerkzaamheden, reparaties aan afrastering en picknickbanken. Na afloop van de werkzondag was er onder het genot van een hapje en een drankje een gezellige afsluiting van het seizoen, voor alle vrijwilligers. Komende periode worden er nog wat resterende klusjes uitgevoerd en starten we het nieuwe seizoen begin maart 2019.

Elly Hullen, Bestuurslid Heemtuin Druten.