Hoe is de Heemtuin geworden wat hij nu is?

1971
Na de sloop van de aan de dijk gelegen huizen is het terrein aan de dijk tussen de Veerstraat en de Ambthuisstraat enige tijd als vuilstort in gebruik geweest. Behalve het ernstig in verval verkerende theekoepeltje was er geen bebouwing meer aanwezig. In 1971 is het koepeltje door de gemeente Druten overgenomen van de NV scheepswerf Janssen en geheel gerestaureerd.

Het theekoepeltje vóór de restauratie in 1971

Het theekoepeltje vóór de restauratie in 1971

Google foto’s

Google foto’s

1983
In 1983 neemt het Milieufront Maas en Waal, gevestigd te Batenburg het initiatief tot het oprichten van een Heemtuin op dit terrein aan de dijk. De werkzaamheden voor de aanleg beginnen na het akkoord van de gemeente vrijwel direct.

1985
Op 12 december 1985 wordt bij notariële akte de stichting Heemtuin Maas en Waal opgericht.
Het eerste bestuur bestaat uit 4 leden, afkomstig uit het milieufront Maas en Waal:

-Michiel Terwindt, voorzitter
- Martha van Roy, secretaris/penningmeester
-R. van Dun, bestuurslid
-J. Schoppers van Koeverden, bestuurslid

De basisvorm van de Heemtuin is in die tijd aangelegd. Karakteristieke elementen als de kruidentuin, de vijver, de hoogstamboomgaard en het moerasbos zijn in de beginjaren aangelegd. Enkele elementen, zoals de vlindertuin en de bloemenwei dateren van later, maar hebben aan de basisvorm eigenlijk niets meer veranderd. Aanleg en onderhoud worden geheel door vrijwilligers uitgevoerd in deze beginperiode.

foto 3.JPG

1990
Rond 1990 heeft het Milieufront Maas en Waal zich teruggetrokken. De Heemtuin krijgt via de gemeente en provincie Gelderland inmiddels een structurele subsidie, waaruit de lopende kosten worden betaald. In deze periode wordt ook het theekoepeltje door de gemeente Druten aan de Heemtuin in huur gegeven. Het bestuur in deze periode:

-Sjaak Koppers, voorzitter
-Humphrey Folmer, penningmeester
-Lies Bodewes , secretaris en coördinator jeugdeducatie
- Ingeborg Wiellersen, bestuurslid en coördinator tuininrichting en -onderhoud
-Fien Folmer- Merison, bestuurslid

In deze periode krijgt de Heemtuin via een regeling van de sociale werkvoorziening, later via de Melkert-regeling een medewerker, die het dagelijks onderhoud van de tuin uitvoert. Deze regeling had als voordeel, dat het werk in dagelijkse porties gedaan kon worden en er continuïteit is. Nadeel was, dat de medewerker veel begeleiding nodig had, die door het bestuur niet of maar beperkt kon worden verzorgd.

foto 2.JPG

1995
In 1995 lost Edward van Mieghem Sjaak Koppers als voorzitter af. Nieuw beleid wordt om bestuursleden en vrijwilligers te rekruteren uit mensen, die dicht in de buurt van de Heemtuin wonen en daarom een directe betrokkenheid met het gebied hebben. Korte tijd later stoppen Lies Bodewes en het echtpaar Folmer als bestuursleden. Henk Rozmus en Fren van Dorst treden toe tot het bestuur.

2000
In 2000 vertrok de laatste medewerker. Pogingen om nog iemand op zijn plaats te krijgen liepen spaak en de opheffing van de regeling maakte dat de Heemtuin vanaf toen weer door vrijwilligers gerund moest worden.

Het bestuur besloot het onderhoud zoveel mogelijk uit te besteden. Dit bleek al spoedig te duur. Daarop werd besloten te investeren in goed gereedschap en door middel van ‘werkzondagen’ het groot onderhoud zelf uit te voeren. Tot op de dag van vandaag loopt dit voorspoedig. De werkzondagen bleken niet alleen effectief, maar werden ook een sociale gebeurtenis voor iedereen, die bij de Heemtuin betrokken is. In voor- en najaar is er een werkzondag, waarop alle vrijwilligers de handen uit de mouwen steken.

2010
In 2010 is er een grote onderhoudsslag gemaakt. In de loop der jaren waren onder andere de inrichting van de kruidentuin en de infrastructuur van de vijver enigszins onderkomen geraakt. Met hulp van de gemeente is een groot onderhoudsproject gestart, waarbij de bestrating en de heggen van de kruidentuin geheel vervangen zijn en de vijver voorzien is van een nieuwe waterdichte laag.

Ook is er groot onderhoud aan bomen en hagen gepleegd. Het bos is uitgedund en meer toegankelijk gemaakt.

Vanaf dit tijdstip neemt Fren van Dorst op vrijwillige basis een groot deel van het dagelijks onderhoud voor zijn rekening. Het bestuur investeert verder in professioneel gereedschap, waaronder een kleine tractor, waarmee het werk grotendeels in eigen beheer kan worden gedaan.

Het bestuur wordt na een aantal wisselingen versterkt met Elly Hullen, die sinds het vertrek van Ingeborg Wiellersen de coördinatie van kruidentuin en onderhoud voor haar rekening neemt.

2015
Vanaf 2015 is intensief onderhoud uitgevoerd aan de hoogstamboomgaard. De vrijwilligersbrigade Hoogstamfruit doet fantastisch werk en de boomgaard is sindsdien weer in topconditie.

In 2016 wordt in overleg met de gemeente besloten, dat groot onderhoud in het bos noodzakelijk is. Sommige bomen zijn slecht, andere vormen door de plaats waar ze staan en hun omvang gevaar voor omgeving en bezoekers. In de loop van 2017 wordt het groot onderhoud uitgevoerd. Het bos kan weer ademen. De Heemtuin is weer klaar voor een behoorlijk aantal jaren.

foto 9.JPG
foto 6.JPG
foto 5.JPG